Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

A cookie-beállítások módosításához kattintson ide.

Adatvédelmi információk a weboldal látogatói, ügyfelei és az érdekelt felek számára

 
Adatvédelmi információk a weboldal látogatói, ügyfelei és az érdekelt felek számára az általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 13., 14. és 21. cikkének megfelelően.

Az adatvédelem fontos szempont számunkra, a TEEKANNE GmbH számára. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt arról, hogyan dolgozzuk fel az Ön adatait, és milyen jogok illetik meg Önt.

Weboldalunk látogatójaként Ön nemcsak termékeinktől, hanem személyes adatainak feldolgozásától is magas szintű minőséget vár el. Ezért a személyes adatokat a DSGVO és a nemzeti adatvédelmi törvények követelményeinek szigorúan megfelelve és csak akkor kezeljük, ha ezt jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi, vagy ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön azonosítható vagy beazonosítható.

 

1. felelős szerv és adatvédelmi tisztviselő A
személyes adatok gyűjtéséért és feldolgozásáért felelős:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
E-Mail: office@teekanne.at

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel vagy az adatbiztonsággal kapcsolatban, elérheti adatvédelmi tisztviselőnket:

datenschutz@teekanne.de

Fontos számunkra, hogy az alábbi információkból bármikor megtudhatja, hogy a weboldalunkon tett látogatása során milyen személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel.

 

2. az Ön adatvédelmi jogai és az elállás joga

Az Ön személyes adatait a DSGVO, a BDSG szövetségi adatvédelmi törvény és más vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően dolgozzuk fel. Az egyes adatok feldolgozása és felhasználása a megállapodás szerinti vagy kért szolgáltatástól függ. Szerződéses dokumentumaink, űrlapjaink, hozzájárulási nyilatkozatok és az Ön számára biztosított egyéb információk (pl. a weboldalon vagy a szerződési feltételekben) további részleteket és kiegészítéseket tartalmazhatnak a feldolgozás céljairól.

 

2.1 Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az Ön által megadott személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását tekintjük az említett feldolgozás jogalapjának.

 

2.2 A szerződéses kötelezettségek teljesítése (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az Ön személyes adatait az Önnel kötött szerződésünk teljesítése, azaz különösen a megrendelések kezdeményezése és feldolgozása céljából kezeljük. Továbbá az Ön személyes adatait a szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretében történő intézkedések és tevékenységek végrehajtása céljából dolgozzuk fel.

 

2.3 A jogi kötelezettségek teljesítése (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Személyes adatait akkor dolgozzuk fel, ha ez szükséges a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez. Jogi kötelezettségek többek között a következőkkel kapcsolatban állnak fenn

 • Keresztellenőrzések az európai és nemzetközi terrorizmusellenes listákkal
 • Az adójog szerinti ellenőrzési és jelentéstételi kötelezettségek teljesítése
 • Az adatok archiválása adatvédelmi és adatbiztonsági célokból
 • Adó- és egyéb hatóságok ellenőrzése.

Ezen túlmenően a személyes adatok nyilvánosságra hozatala szükségessé válhat hatósági vagy bírósági intézkedések keretében, bizonyítékok gyűjtése, büntetőeljárás lefolytatása vagy polgári jogi igények érvényesítése céljából.

 

2.4 Jogos érdekünk vagy harmadik fél jogos érdeke (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Az Ön személyes adatait az érdekek mérlegelése alapján felhasználhatjuk saját vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében is a következő célokra:

 • reklámozás vagy piackutatás céljából, ha Ön nem tiltakozott adatai felhasználása ellen
 • információszerzésre és adatcserére a hitelügynökségekkel, ha ezt szükségesnek tartjuk
 • az Ön adatainak korlátozott tárolása esetén, ha a törlés a tárolás különleges jellege miatt nem vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítések árán lehetséges
 • az európai és nemzetközi terrorizmusellenes listákkal való keresztellenőrzés, amennyiben ez túlmutat a jogi kötelezettségeken
 • a szolgáltatások és termékek, valamint a meglévő rendszerek és folyamatok továbbfejlesztése érdekében
 • a házi jogaink megfelelő intézkedésekkel (pl. videómegfigyelés) történő biztosítása és gyakorlása.

 

2.5 Jogorvoslati jog a felügyeleti hatóságnál

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon adatai feldolgozása ellen, ha a jogi követelmények teljesülnek. Ha tiltakozik adatainak reklámcélú feldolgozása ellen, vagy vissza kívánja vonni az Ön által adott hozzájárulást, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy a TEEKANNE GmbH-val Az Ön adatait ezután már nem kezeljük a tiltakozás vagy a hozzájárulás visszavonása által érintett célokra. Ez vonatkozik az e rendelkezésen alapuló profilalkotásra is a DSGVO 4. cikkének 4. pontja értelmében. A tiltakozásig vagy a visszavonásig végzett feldolgozás jogszerűségét ez nem érinti. Miután Ön tiltakozott személyes adatainak reklámcélú feldolgozása ellen, illetve a hozzájárulását visszavonta, a német adatvédelmi felügyeleti hatóságok követelményeinek megfelelően az adatvédelmi törvény értelmében kötelesek vagyunk az ehhez szükséges adatokat (név, cím, e-mail cím) belső reklámblokkoló listánkra felvenni és tartósan – kizárólag erre a célra – blokkolni (DSGVO 21. cikk (3) bekezdés, 17. cikk (3) bekezdés b, 6. cikk (1) bekezdés c DSGVO). Ily módon a hirdetési tiltakozásának teljesítése vagy az Ön hozzájárulásának visszavonása tartósan biztosítható.

 

Ezen túlmenően a jogi követelmények teljesülése esetén Önt a következő jogok illetik meg

 • a DSGVO 15. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
 • a helyesbítéshez való jog a DSGVO 16. cikke szerint
 • A DSGVO 17. cikke szerinti törléshez való jog.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog a DSGVO 18. cikke szerint.
 • Az adathordozhatósághoz való jog a DSGVO 20. cikke szerint.

Szükség esetén forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az ott megadott kommunikációs címeken (lásd az 1. pontban megadott elérhetőségeket). Végül

Továbbá joga van panaszt tenni (DSGVO 77. cikk) az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. A számunkra illetékes felügyeleti hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Falk Miksa utca 9-11

H-1055 Budapest

Magyarország

Telefon: + 36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

3. Mik a kötelező adatok vagy kötelező mezők?

Ha bizonyos adatmezők kötelező mezőként vannak megjelölve és/vagy csillaggal (*) vannak jelölve, akkor ezen adatok megadása vagy törvény vagy szerződés alapján kötelező, vagy a szerződés megkötéséhez, a kívánt szolgáltatáshoz vagy a megadott célhoz van szükségünk ezekre az adatokra. Az adatok megadása természetesen az Ön belátása szerint történik, még a kötelező mezők esetében is. Az adatok megadásának elmulasztása azt eredményezheti, hogy a szerződést nem teljesítjük, vagy a kívánt szolgáltatást nem nyújtjuk, illetve a kitűzött célt nem érjük el.

 

4. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Amennyire szükséges, személyes adatait az üzleti kapcsolatunk fennállásának időtartamáig kezeljük. Ezen túlmenően különböző tárolási és dokumentációs kötelezettségek vonatkoznak ránk, amelyek többek között a német kereskedelmi törvénykönyvből (HGB) és a német adótörvénykönyvből (AO) következnek. Az ott meghatározott megőrzési és dokumentációs időszakok az üzleti kapcsolat vagy a szerződéskötést megelőző jogviszony megszűnését követő legfeljebb tíz évig tartanak.

Végső soron a megőrzési időszakot a törvényes elévülési idők alapján is meg kell vizsgálni, amely például a német polgári törvénykönyv (BGB) 195 ff. §-ai szerint általában három év, de bizonyos esetekben akár harminc év is lehet.

A meghatározott tárolási időszakok ennek megfelelően meghosszabbíthatók, ha egyedi esetekben hosszabb törvényi vagy szerződéses megőrzési időszak áll fenn, különösen, ha az adatokat különböző célokra dolgozzák fel.

 

5. kapcsolatfelvétel / megkeresések

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Az Ön adatait azért dolgozzuk fel, hogy válaszolhassunk az Ön termék- vagy szolgáltatási kérdéseire. A kötelezőnek megjelölt cím- és távközlési adatok közlése az Ön kérésének feldolgozásához és megválaszolásához szükséges. Ezen adatok nélkül általában nem tudunk szerződést kötni Önnel, illetve nem tudjuk teljesíteni az Ön kérését.

További adatok önkéntes megadása megkönnyíti számunkra az Ön megkeresésének feldolgozását. A megkereséséből származó adatokat általában a megkeresés megválaszolását követő hat évig tároljuk, ha kereskedelmi vagy üzleti levelekről van szó (HGB 257. § (4) bekezdés, DSGVO 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

 

6. a sütikkel kapcsolatos információk

Weboldalunk webelemzési technológiákat használ, hogy marketing és optimalizálási célokra adatokat gyűjtsön és használjon fel. Az egyértelműség érdekében itt szeretnénk elmagyarázni a sütik témáját. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. Arra szolgálnak, hogy lehetővé tegyék az Ön internetes böngészőjének felismerését. Ezekből az adatokból álnéven felhasználói profilok jönnek létre. Hacsak Ön nem adta külön hozzájárulását, ezeket az adatokat nem használjuk fel az Ön személyes azonosítására, és nem egyesítjük az álnév viselőjének személyes adataival. Az IP-címeket ebben a folyamatban csak anonimizált formában használjuk fel. Ezeket az adatokat kizárólag ajánlatunk optimalizálására és az ügyfeleink igényeihez való igazítására használjuk fel. Ön tiltakozhat az álneves felhasználói profilok létrehozása ellen egy opt-out cookie beállításával. Ezenkívül sütiket használunk, hogy weboldalunk használatát ügyfélbaráttá tegyük. Ebből a célból információkat használunk a weboldalunk látogatásának dátumáról és időtartamáról, valamint a látogató által megtekintett oldalakról. A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie-kat. Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesítse Önt a sütik beállításáról, illetve hogy általában elutasítsa vagy korlátozza a sütik beállítását. Ha azonban a böngészője segítségével kikapcsolja vagy korlátozza a cookie-kat, akkor többé nem lesz képes használni weboldalunk különböző funkcióit. A tárolt cookie-kat bármikor törölheti webböngészője segítségével, akár automatikusan is.

Erről a lehetőségről a leggyakrabban használt böngészők esetében az alábbi linkeken keresztül tájékozódhat:

Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Ha Ön nem tett vagy nem tesz eltérő beállításokat, akkor a szükséges technikai funkciók engedélyezésére és biztosítására szolgáló sütik a böngésző bezárásáig maradnak a végberendezésén; más sütik hosszabb ideig maradhatnak a végberendezésén.

 

7. Az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái

Főszabály szerint a következő személyes adatokat kezeljük:

 • Személyes adatok (keresztnév, vezetéknév, foglalkozás/szakma és hasonló adatok).
  • Kapcsolattartási adatok (cím, e-mail cím, telefonszám és hasonló adatok).
  • ügyféltörténet

Szükség esetén feldolgozzuk a nyilvános forrásokból (pl. internet, média, sajtó, kereskedelmi és egyesületi nyilvántartások) származó személyes adatokat, valamint – amennyiben szolgáltatásunk nyújtásához szükséges – a harmadik felektől (pl. címkiadók, hitelügynökségek) jogszerűen kapott személyes adatokat.

 

8. személyes adatok feldolgozása a weboldalunkon

Az Ön személyes adatait cégünkön belül továbbítjuk azoknak a területeknek, amelyeknek szükségük van ezekre az adatokra a szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy jogos érdekeink megvalósításához.

Ezen túlmenően a következő részlegek kaphatják meg az Ön adatait:

 • Az általunk használt megrendelésfeldolgozók (DSGVO 28. cikk), különösen a következő területeken: IT-szolgáltatások, logisztikai szolgáltatások, beszállítók, külső adatközpontok, kontrolling, könyvvizsgálói szolgáltatások, hitelintézetek, futárszolgálatok és logisztika.
 • köztestületek és intézmények olyan jogi vagy hatósági kötelezettség esetén, amelyeknek kötelesek vagyunk információt szolgáltatni, jelentést tenni vagy adatokat továbbítani, vagy ha az adatok továbbítása közérdekből történik.
 • a 2.4. pontban említett célok körébe tartozó szervek és intézmények (pl. hatóságok, hitelügynökségek, behajtóügynökségek, ügyvédek, bíróságok, szakértők, a csoporthoz tartozó társaságok és bizottságok, ellenőrző szervek, faktoringcégek)
 • egyéb szervek, amelyek számára Ön hozzájárulását adta az adattovábbításhoz (pl. kereskedők vagy üzleti partnerek)
 • Postázási, nyomonkövetési és cookie-szolgáltatók

A TEEKANNE GmbH úgynevezett szervernaplófájlokat dolgoz fel. Weboldalunk meghívásakor webszerverünk rögzíti az Ön számítógépének domainnevét vagy IP-címét, a fájl nevét és a kért URL-t, valamint a http-válaszkódot és adott esetben a weboldalunkra utaló URL-t is. Ez az eljárás technikailag szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegye weboldalunk használatát. Ebben technikai szolgáltatóink támogatnak minket, akiket megrendelésfeldolgozóként alkalmazunk. A fent említett adatokat naplózzuk és felhasználjuk a webszerverünk elleni jogellenes használat vagy támadási kísérlet megelőzése céljából (DSGVO 6. cikk (1) f bekezdés). Az adatokat 6 hónap elteltével töröljük.

Weboldalunk más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. A TEEKANNE nem felelős és semmilyen felelősséget nem vállal ezen weboldalak adatvédelmi óvintézkedéseiért és/vagy tartalmáért.

 

Hírlevél

Hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy rendszeresen e-mailben tájékoztatást kapjon a TEEKANNE GmbH aktuális ajánlatairól és versenyeiről, valamint a teával kapcsolatos érdekességekről, és meghívást kapjon felmérésekben való részvételre. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amikor feliratkozik a hírlevélre, a hírlevelünk személyre szabott kiküldése érdekében összegyűjtjük az e-mail címét, a címét és a nevét. Az Ön címadatait a hírlevél-küldéshez továbbítjuk szolgáltatóinknak, akiket megrendelésfeldolgozóként használunk. Ön egy másik megerősítő e-mailt kap, hogy megerősítse beleegyezését (ún. kettős opt-in eljárás). Az Ön adatait mindaddig használjuk, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását.

 

E-mailes hirdetés

E-mail reklámot használunk, hogy tájékoztassuk Önt termékeinkről és akcióinkról, például versenyekről és eseményekről üzletünkben és/vagy különböző termékhírleveleinkről (UWG 7. § (2) bek. 3. sz.). Az Ön hozzájárulásának beszerzésekor az úgynevezett kettős online opt-in eljárást alkalmazzuk, hogy megakadályozzuk, hogy e-mail üzeneteinket olyan személyek e-mail címeire küldjük, akik nem kérték azt. Ennek során az Ön IP-címét is rögzítjük és dokumentációs céllal tároljuk. Ha Ön a regisztráció vagy a rendelés során megadta e-mail címét, akkor e-mailben tájékoztatjuk Önt az Ön által vásárolt termékekhez hasonló termékeinkről is. Ez ellen természetesen bármikor tiltakozhat telefonon, alapdíj ellenében (UWG 7. § 3. bek.). Az Ön reklámcélokra gyűjtött adatait mindaddig tároljuk, amíg a reklámcél fennáll, vagy amíg nem kapjuk meg az Ön hozzájárulásának visszavonását vagy az adatainak reklámcélú feldolgozásával szembeni tiltakozását.

 

Tájékoztatási anyag iránti kérelem levélben

A tájékoztató anyagok levélben történő megküldéséhez címadatokat gyűjtünk, de a személyes címzési forma csak a címzési forma megadása után adható meg. A postai úton történő reklámozáshoz és belső ügyfélelemzéseinkhez a törvény által megengedett mértékben feldolgozzuk a megrendelésekből vagy regisztrációkból származó adatokat és az interneten kívül gyűjtött egyéb adatokat. Reklámelemzéseinket rendszeresen álnevesítjük.

 

YouTube-videók

Weboldalunkon a YouTube (a Google Inc. terméke, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) videóit tekintheti meg. A YouTube kiterjesztett adatvédelmi módját („nocookie“) használjuk, így a YouTube-on keresztül csak akkor gyűjtünk Öntől adatokat, ha a megfelelő klipre kattint. A klipekre való kattintással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a YouTube feldolgozza az Önről gyűjtött adatokat. A felhasználási feltételek a https://policies.google.com/privacy?hl=de oldalon találhatók.

 

Google Analytics

Weboldalunkon a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használjuk. A szolgáltató a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A Google Analytics úgynevezett sütiket használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják. A Google Analytics cookie-t a felhasználói viselkedés elemzéséhez fűződő jogos érdekünk alapján tároljuk. Ezeket az adatokat weboldalunk és hirdetéseink optimalizálására használjuk. A Google ezeket az adatokat a felhasználói magatartás értékelésére használja. A Google szerint a továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Az IP-anonimizálás funkciót aktiváltuk a weboldalunkon. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unión belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás valamelyik szerződő államában rövidíti le, mielőtt továbbítja az USA-ba. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A személyes adatok továbbításának jogalapja az úgynevezett EU-USA adatvédelmi pajzs.

 

YouTube videók

Weboldalunkon a YouTube-ról (a Google Inc. terméke, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) származó videókat nézhet. A YouTube kiterjesztett adatvédelmi módját („nocookie“) használjuk, így a YouTube-on keresztül csak akkor gyűjtünk Öntől adatokat, ha a megfelelő klipre kattint. A klipekre való kattintással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a YouTube feldolgozza az Önről gyűjtött adatokat. A felhasználási feltételek a https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google AdWords

A Google AdWords integrálva van a weboldalunkon. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket helyezzünk el a Google keresőmotorok találati listájában és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi számunkra, hogy előre meghatározzunk bizonyos kulcsszavakat, amelyek alatt kizárólag akkor jelenik meg egy hirdetés a Google keresőmotor találataiban, ha a felhasználó a keresőmotorral a kulcsszóhoz tartozó keresési eredményt keres. A Google hirdetési hálózatában a hirdetések egy automatikus algoritmus segítségével és az előzetesen meghatározott kulcsszavaknak megfelelően kerülnek elosztásra a témához kapcsolódó weboldalakon. A Google AdWords szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. A Google AdWords szolgáltatás célja, hogy weboldalunkat reklámozza azáltal, hogy harmadik fél vállalatok weboldalain és a Google keresőmotor keresési találataiban érdeklődésre számot tartó hirdetéseket jelenít meg, valamint hogy weboldalunkon harmadik féltől származó hirdetéseket jelenítsen meg. Ha egy érintett a Google-hirdetésen keresztül lép be weboldalunkra, a Google egy konverziós sütit tárol az érintett rendszerében. A konverziós süti harminc nap után érvényét veszti, és nem használható az érintett azonosítására. A konverziós cookie-kat – feltéve, hogy a cookie még nem járt le – arra használják, hogy nyomon kövessék, hogy bizonyos aloldalakat, például egy online áruházi rendszer kosarát, meghívták-e weboldalunkon. A konverziós sütik lehetővé teszik mind számunkra, mind a Google számára annak nyomon követését, hogy az AdWords-hirdetésen keresztül a weboldalunkra belépő érintett generált-e adásvételt, azaz befejezte-e vagy lemondta-e az áruvásárlást. A konverziós sütik használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google a weboldalunk látogatási statisztikáinak összeállítására használja. Ezeket a látogatási statisztikákat pedig arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords-hirdetéseken keresztül hozzánk irányított felhasználók teljes számát, azaz meghatározzuk az adott AdWords-hirdetés sikerét vagy sikertelenségét, és optimalizáljuk AdWords-hirdetéseinket a jövőre nézve. Sem cégünk, sem más Google AdWords-hirdetők nem kapnak a Google-tól olyan információkat, amelyek alapján az érintett azonosítható lenne. A konverziós süti segítségével személyes információk, például az érintett által meglátogatott weboldalak tárolódnak. Minden alkalommal, amikor az érintett meglátogatja weboldalunkat, személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét is, továbbítunk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik felekkel is megoszthatja. Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k weboldalunk által történő beállítását, amint az látható, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is, hogy a Google átalakító sütiket helyezzen el az érintett rendszerén. Ezenkívül a Google AdWords által már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül. Az érintettnek továbbá lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google érdekalapú hirdetései ellen. Ehhez az érintettnek bármelyik általa használt internetböngészőből fel kell hívnia a https://adssettings.google.de/anonymous linket, és ott meg kell tennie a kívánt beállításokat. A Google adatvédelmi rendelkezéseivel kapcsolatos további információk a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon találhatók.

 

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország („Google“) reCAPTCHA funkcióját is használjuk. Ez a funkció elsősorban arra szolgál, hogy megkülönböztesse, hogy a bejegyzést természetes személy tette-e, vagy gépi és automatizált feldolgozással visszaélve. A szolgáltatás magában foglalja az IP-cím és adott esetben a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges további adatok elküldését a Google-nak, és a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az interneten történő egyéni személyes felelősség megállapításához, valamint a visszaélések és spamek megelőzéséhez fűződő jogos érdekünk alapján történik. A Google reCAPTCHA használata személyes adatok továbbításával is járhat a Google LLC. szervereinek az Egyesült Államokban található szervereire.

Abban az esetben, ha a személyes adatok továbbítása az USA-ban található Google LLC. szerverére történik, a Google LLC. tanúsította magát a „Privacy Shield“ amerikai-európai adatvédelmi megállapodásra, amely garantálja az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szintnek való megfelelést. Az aktuális tanúsítvány itt tekinthető meg: https://www.privacyshield.gov/list

A Google reCAPTCHA-val és a Google adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos további információk a következő címen találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

A Monotype webes betűtípusok integrálása

Ez az oldal a Monotype GmbH által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Amikor Ön belép erre az oldalra, a böngészője a szövegek és betűtípusok helyes megjelenítéséhez a szükséges webes betűtípusokat betölti a böngésző gyorsítótárába. Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolatot kell létesítenie a Monotype GmbH szervereivel. Ez tájékoztatja a Monotype GmbH-t arról, hogy weboldalunkat az Ön IP-címén keresztül érte el. A Monotype GmbH webes betűtípusainak használata online ajánlataink egységes és tetszetős megjelenítését szolgálja. A Monotype GmbH webes betűtípusokkal kapcsolatos további információk a Monotype GmbH adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a https://www.monotype.com/legal/privacy-policy.

 

Böngésző plugin

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcionalitását. A cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google általi gyűjtését és ezen adatok Google általi feldolgozását is megakadályozhatja a következő linken elérhető böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja az Ön adatainak a Google Analytics általi gyűjtését. A rendszer egy opt-out cookie-t állít be, amely megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a weboldal jövőbeli látogatásai során: A Google Analytics deaktiválása.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Közösségi média (itt: Facebook)

Weboldalunkon úgynevezett közösségi bővítményeket, különösen a facebook.com közösségi hálózat „Tetszik“ gombját használhatjuk. A Facebook.com-ot a Facebook Inc. üzemelteti, amelynek székhelye az Egyesült Államokban található (1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Amikor Ön meglátogatja egy olyan weboldalunkat, amely tartalmaz ilyen bővítményt, az Ön internetböngészője (pl. Internet Explorer vagy Safari) közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A közösségi plugin használata jogos érdekünkön alapul. A felhasználói viselkedés elemzése céljából történő adattovábbítás az Ön hozzájárulásán alapul. A Facebook az adatokat saját érdekei alapján használja fel. A bővítmény integrálásával a Facebook megkapja azt az információt, hogy Ön meglátogatta weboldalunkat. Ha Ön a weboldalunk meglátogatása során felhasználói fiókján keresztül bejelentkezett a Facebookra, a Facebook a weboldalunk meglátogatását az Ön felhasználói fiókjához rendelheti. Ha ezután interakcióba lép a közösségi bővítményekkel, pl. rákattint egy „Tetszik“ gombra, vagy használja a „Megosztás“, „Megosztás“ vagy „Megosztás barátokkal“ funkciót, a megfelelő információkat továbbítja a Facebooknak, és ott tárolja. Még akkor is lehetséges, hogy a Facebook felismeri és tárolja az Ön IP-címét, ha Ön nem Facebook-tag. Az Ön adatainak a Facebook általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és beállítási lehetőségeiről a Facebook adatvédelmi szabályzatában (https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy) tájékozódhat. Ha Ön Facebook-tag, és nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon tett látogatását az ottani felhasználói fiókjához rendelhesse, akkor a weboldalunk felkeresése előtt ki kell jelentkeznie a Facebook felhasználói fiókjából.

Az aktuális Facebook-posztunk a honlapon és a „Hírek“ oldalon is megjelenik. Ehhez a megfelelő közösségi pluginok vannak integrálva erre a két oldalra. Amikor meglátogatja e két oldal egyikét, a böngészője kapcsolatot nyit a Facebookkal, és a fent említett adatokat elküldi a Facebooknak.

 

Facebook Pixel

Az Ön hozzájárulásával a Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) „Facebook Pixel“-jét használjuk weboldalunkon. Segítségével nyomon tudjuk követni a felhasználók cselekedeteit, miután láttak vagy rákattintottak egy Facebook hirdetésre. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikai és piackutatási célokból nyomon kövessük a Facebook hirdetések hatékonyságát. Az így gyűjtött adatok számunkra anonimak. Ez azt jelenti, hogy nem látjuk az egyes felhasználók személyes adatait. Ezeket az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, amiről legjobb tudomásunk szerint tájékoztatjuk Önt. A Facebook ezeket az adatokat egyéni Facebook-fiókokhoz társíthatja, és saját hirdetési céljaira használhatja fel, a Facebook adatvédelmi irányelveinek megfelelően https://www.facebook.com/about/privacy/. Ön a Facebook-fiókján belül engedélyezheti vagy letilthatja a Facebookon belüli vagy kívüli hirdetéseket a Facebook és kapcsolt vállalkozásai számára: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Az Ön számítógépén egy cookie is tárolódhat e célból.

Ezt a hozzájárulást csak 14 év feletti felhasználók adhatják meg. Ha Ön fiatalabb, kérjük, kérje ki szülője vagy gondviselője tanácsát.

 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi esetekben (ideértve a profilalkotást is).

A DSGVO 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatali eljárásokat kizárólag hitelellenőrzés keretében alkalmazzuk. Ha egyedi esetekben más automatizált döntéshozatali eljárásokat alkalmazunk, erről külön tájékoztatjuk Önt, ha ezt jogszabály írja elő.

Szankciós lista átvilágítása

Az Európai Közösség (EK) az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai alapján különböző rendeleteket bocsátott ki, amelyek a terrorizmus elleni küzdelmet szolgálják. Ezek a rendeletek pénzügyi embargókat tartalmaznak személyek, személyek csoportjai és vállalatok ellen. A szankciós listákon szereplő, terrorizmussal gyanúsított személyek nem kaphatnak pénzügyi forrásokat. Az Önnel való üzleti kapcsolatunk keretében biztosítanunk kell, hogy nem biztosítunk pénzügyi forrásokat a szankciós listákon szereplő személyeknek. Ezért az Ön vezeték- és keresztnevét a SANSCREEN szoftver segítségével ellenőrizzük az EK aktuális szankciós listáin.

Hitelellenőrzés

Online megrendelések esetén a DSGVO 22. cikkének (2) bekezdésével összhangban automatizált hitelképesség-ellenőrzést végzünk, amely az érintett és a felelős fél közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. A TEEKANNE GmbH a megrendeléssel összefüggésben az Ön személyes adatait továbbítja a szerződéses partnereknek az Ön személyazonosságának és hitelképességének ellenőrzése, valamint a kifizetések feldolgozása céljából. Mivel általában nemfizetési kockázattal járó fizetési lehetőségeket biztosítunk ügyfeleinknek (pl. számla ellenében történő fizetés), jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy megvédjük magunkat a fizetési késedelmektől. Ezért a fizetési mód használatának engedélyezése előtt ellenőrizzük az ügyfél hitelképességét.

Ha szeretné biztosítani, hogy online rendelése esetén nem végezzük el a hitelképesség ellenőrzését, kérjük, válassza a következő fizetési módok egyikét: PayPal, Amazon Pay, Mastercard, Visa, előleg.

 

10. adatbiztonság

Technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisítés vagy az illetéktelen személyek hozzáférése ellen, valamint hogy biztosítsuk az Ön jogainak védelmét és az EU és a Német Szövetségi Köztársaság alkalmazandó adatvédelmi szabályainak való megfelelést. A megtett intézkedések célja az Ön adatainak bizalmas kezelésének és sértetlenségének garantálása, valamint a rendszerek és szolgáltatások rendelkezésre állásának és rugalmasságának biztosítása az Ön adatainak tartós feldolgozása során. Céljuk továbbá, hogy fizikai vagy technikai incidens esetén gyorsan helyreállítsák az adatok rendelkezésre állását és az adatokhoz való hozzáférést. Biztonsági intézkedéseink közé tartozik az Ön adatainak titkosítása is. Az Ön által online megadott összes adatot technikailag titkosítjuk, és csak ezután továbbítjuk. Ez azt jelenti, hogy ezeket az információkat illetéktelen harmadik felek soha nem tekinthetik meg. Adatfeldolgozási és biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük. A TEEKANNE GmbH alkalmazottai írásban kötelesek vagy kötelesek lesznek a titoktartásra és a DSGVO adatvédelmi követelményeinek betartására.

 

11. Az adatvédelmi nyilatkozat kiigazítása

Az adatvédelmi nyilatkozat időről időre a tényleges körülményekhez és a jogi helyzethez igazodik. A kiigazítás kiterjedhet a cél megváltoztatására is.

Kérjük, hogy az üzletünk használata előtt ellenőrizze az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy naprakész legyen az esetleges változásokkal vagy frissítésekkel kapcsolatban.

Az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre a tényleges körülményekhez és a jogi helyzethez igazítjuk. A kiigazítás magában foglalhatja a cél megváltoztatását is.

Állapot 2019. december

© 2019 TEEKANNE GmbH

Adatvédelmi letöltés

Sütik használata

Elfogadom a weboldal működéséhez szükséges sütik (szükséges sütik) használatát, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljanak nekem, amelyek megfelelnek a fő érdeklődési körömnek, és lehetővé teszik a statisztikák összeállítását (teljesítményhez kapcsolódó sütik), valamint hozzáférést személyre szabott termékekhez és szolgáltatásokhoz a weboldalon (marketing sütik). Bármikor visszavonhatom beleegyezésemet. Ha nem akar egyetérteni ezzel, akkor az alapvető sütikre korlátozódunk, és a tartalom nem lesz személyre szabva. További információt itt talál. A beállításokat bármikor megváltoztathatja az oldal tetején található "Süti-beállítások" menüpontban.

Beállítások Elfogad
Cookie Einstellungen
Szükséges sütik
Működéshez kapcsolódó sütik
Marketing sütik
Szükséges sütik

Ezek a sütik a weboldalunk működéséhez szükségesek, és rendszereinkben nem inaktiválhatók. Ezeket a sütiket általában csak azokra a tevékenységekre reagálva állítják be, amelyeket a szolgáltatási kérelem teljesítése érdekében tesz, például az adatvédelmi beállítások megadásához, a regisztrációhoz vagy az űrlapok kitöltéséhez. Lehetővé teszik a kosár funkció kezelését és a fizetési folyamatot, valamint segítenek a biztonsági problémák kezelésében, valamint a jogszabályi előírások betartásában. Beállíthatja böngészőjét, hogy blokkolja ezeket a sütiket, vagy értesítse Önt ezekről a sütikről. Azonban ekkor előfordulhat, hogy a webhely egyes részei nem működnek.

Működéshez kapcsolódó sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését, hogy mérni és javítani tudjuk a teljesítményüket. Bizonyos esetekben ezek a sütik javíthatják a kérelmek feldolgozásának sebességét, és segítenek megjegyezni az Ön által kiválasztott oldalbeállításokat. Ha visszautasítja ezeket a cookie-kat, az nem az Ön igényire szabott ajánlásokat eredményezhet, vagy a webhely lassan reagálhat.

Marketing sütik

Ezeket a sütiket hirdetési partnereink helyezhetik el weboldalunkon. Ezek a vállalatok felhasználhatják őket az érdeklődési kör profiljának létrehozására és az Önnek releváns hirdetések megjelenítésére más webhelyeken. A böngésző és az eszköz egyedi azonosításával működnek. Ezeknek a sütiknek az elutasításával olyan hirdetések jelenhetnek meg, amelyek nem relevánsak az Ön számára, vagy amelyek nem tudnak csatlakozni a Facebookhoz, a Twitterhez vagy más közösségi hálózatokhoz, illetve nem oszthatnak meg tartalmat a közösségi hálózatokon. Ha bekapcsolja a marketing sütiket, akkor egyben a működési sütiket is engedélyezi, mert a nyomon követés szükséges a marketing sütikhez. Ha aktiválja a marketing sütiket, akkor egyetért a nyomkövetési sütik aktiválásával is.

Beállítások mentése