Adatvédelem

A. Adatvédelmi információk a webhely látogatói, az ügyfelek és érdeklődők számára

B. Adatvédelmi információk a beszállítók számára

C. Adatvédelmi információk a pályázók számára

 

A. Adatvédelmi információk a webhely látogatói, az ügyfelek és érdeklődők számára az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13., 14., 21. cikke szerint

Az adatvédelem számunkra, a TEEKANE GmbH számára egy fontos ügy. A következőkben tájékoztatjuk Önt arról, hogy hogyan kezeljük az adatait, és milyen jogok illetik meg Önt.

Webhelyünk látogatójaként nemcsak termékeinktől vár el magas színvonalú minőséget, hanem a személyes adatainak feldolgozásától is. Ezért a személyes adatokat a GDPR és a nemzeti adatvédelmi törvények előírásainak szigorú betartása mellett kezeljük, és csak akkor, ha ezt jogszabályi rendelkezés engedélyezi, vagy ha Ön ehhez előzőleg hozzájárult. A személyes adatok olyan adatok, amelyek az Ön azonosítására szolgál vagy szolgálhat.

 

1. Felelős szerv és adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok gyűjtéséért és feldolgozásáért felelős:
TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120.
5020 Salzburg
E-mail cím: office@teekanne.at

Ha bármilyen kérdése van adatvédelemmel vagy adatbiztonsággal kapcsolatban, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-mail cím: datenschutz@teekanne.de

Fontos számunkra, hogy az alábbi információk alapján bármikor megtudhatja, hogy a weboldalunk látogatása során mely személyes adatok kerülnek begyűjtésre és feldolgozásra.

 

2. Az adatvédelemhez való jogok és az elállási jog

Személyes adatait a GDPR, a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) és egyéb vonatkozó adatvédelmi előírások szerint kezeljük. Az egyes adatok feldolgozása és felhasználása a megállapodott vagy igényelt szolgáltatástól függ. Szerződési dokumentumaink, űrlapjaink, hozzájárulási nyilatkozataink és az Ön rendelkezésére bocsátott egyéb információk (így pl. a weboldalon vagy a szerződési feltételekben) további részleteket és kiegészítéseket tartalmaznak a feldolgozás céljaival kapcsolatban.

 

2.1. Hozzájárulás (GDPR 6. cikkének 1 a bekezdése)

Az Ön által megadott személyes adatok feldolgozásához megadott beleegyezése az említett adatkezelés jogalapját képezi.

 

2.2. Szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikkének 1 b bekezdése)

Személyes adatait azért kezeljük, hogy teljesíteni tudjuk az Önnel kötött szerződéseket, azaz különösen a megrendelések kezdeményezése és feldolgozása céljából. Ezen kívül az Ön személyes adatait a szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretein belüli intézkedések és tevékenységek végrehajtása céljából fogjuk feldolgozni.

 

2.3. Szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikkének 1 c bekezdése)

Az Ön személyes adatait akkor kezeljük, ha ez jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettségek következőkkel kapcsolatban állnak fent:

 • összehasonlítás az európai és nemzetközi terrorellenes listákkal
 • adóügyi ellenőrző és a jelentéstételi kötelezettségek teljesítése
 • adatok archiválása adatvédelem és adatbiztonság céljából
 • adóügyi és más hatóságok által végzett vizsgálat.

Ezen kívül a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára szükség lehet hatósági vagy bírósági intézkedések keretében bizonyítékok gyűjtése, büntetőeljárás vagy polgári jogi igények érvényesítése céljából.

 

2.4. Jogos érdekünk illetve harmadik felek jogos érdeke (GDPR 6. cikkének 1 f bekezdése)

Személyes adatait az érdekegyensúly alapján is felhasználhatjuk jogos érdekeink vagy harmadik felek védelme érdekében a következő célokra:

 • reklámozás vagy piackutatás, ha n nem tiltakozott adatai felhasználása ellen
 • információszerzés és adatcsere hitelügynökségekkel, amennyiben ezt szükségesnek tartjuk
 • adatok korlátozott tárolása, ha a törlés speciális típusú tárolás miatt nem vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítés mellett lehetséges
 • összehasonlítás az európai és nemzetközi terrorellenes listákkal, ha ez meghaladja a jogi kötelezettségeket
 • szolgáltatások és termékek, valamint a meglévő rendszerek és folyamatok továbbfejlesztése
 • belső szabályzatunk biztosítása és gyakorlása megfelelő intézkedések (pl. videomegfigyelés) meghozása révén.

 

2.5 Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga

Jogában áll bármikor kifogást emelni adatai kezelése ellen, törvényi előírások teljesülése mellett. Ha tiltakozik az adatainak reklámcélú feldolgozása ellen, vagy vissza kívánja vonni erre vonatkozó beleegyezését, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy a TEEKANNE GmbH-hoz. Adatait ezután a továbbiakban nem kezeljük a tiltakozás vagy a hozzájárulás visszavonása tárgyát képező célok érdekében. Ez vonatkozik az e rendelkezésen alapuló profilalkotásra is a GDPR 4. cikkének 4. bekezdése értelmében. Ez a tiltakozás benyújtásáig vagy a beleegyezés visszavonásáig nem érinti a feldolgozás jogszerűségét. Miután kifogásolta személyes adatainak reklámcélú feldolgozását vagy visszavonta a beleegyezését, az adatvédelmi törvény értelmében a német adatvédelmi felügyeleti hatóságok követelményeinek megfelelően kötelesek vagyunk az ehhez szükséges adatokat (név, cím, e-mail cím) a belső hirdetési feketelistánkra felvenni és – csak ebből a célból – véglegesen blokkolni (GDPR 21. cikkének 3. bekezdése, 17. cikkének 3b. bekezdése, 6. cikke 1 bekezdésének c) pontja). Ez biztosítja, hogy a reklámozással vagy a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos kifogásai tartósan betartásra kerülnek.

Továbbá, ha a jogi követelmények teljesülnek, akkor

 • joga van a tájékoztatáshoz a GDPR 15. cikkével összhangban
 • a korrekcióhoz való jog a GDPR 16. cikke szerint
 • a törléshez való jog a GDPR 17. cikke szerint
 • a feldolgozás korlátozásához való joga a GDPR 18. cikke szerint
 • az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint.

Ha szükséges, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az ott megadott kapcsolatfelvételi lehetőségek alatt (az elérhetőségeket lásd az 1. szakaszban). Végül

Továbbá jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikke). Esetünkben felelős felügyeleti hatóság:
Észak-Rajna-Vesztfália tartomány adatvédelmi és információszabadság-biztosa
Kavalleriestraße 2-4.
40213 Düsseldorf

 

3. Mik a kötelezően megadandó adatok vagy kötelező mezők?

Ha bizonyos adatmezőket kötelező mezőként jelölünk ki és/vagy csillaggal (*) jelölünk, akkor ezen adatok megadását törvény vagy szerződés írja elő, illetve ezekre az adatokra szükségünk van a szerződés megkötéséhez, a kívánt szolgáltatás vagy a megadott cél teljesítéséhez. Az adatok megadása természetesen a kötelező mezők esetében is az Ön döntése alapján történik. Az információk megadásának elmulasztása azt eredményezheti, hogy nem teljesítjük a szerződést, illetve nem tudjuk biztosítani a kért szolgáltatást, illetve nem tudjuk elérni a kitűzött célt.

 

4. Meddig őrizzük az adatait?

Ha szükséges, az üzleti kapcsolatunk időtartama alatt dolgozzuk fel személyes adatait. Ezen kívül különböző megőrzési és dokumentációs kötelezettségek vonatkoznak ránk, amelyek eltérőek lehetnek, többek között a Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) és az Adótörvénykönyv (AO) követelményei alapján. Az ott meghatározott tárolási vagy dokumentációs időszak legfeljebb tíz év lehet az üzleti kapcsolat vagy a szerződéskötést megelőző jogviszony megszűnését követően.

Végül a tárolási időszakot a törvényes elévülési idő szerint is értékeljük, amely például a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 195. és azt követő bekezdései szerint általában három év, de bizonyos esetekben akár harminc év is lehet.

A meghatározott tárolási időszakok ennek megfelelően meghosszabbíthatók, ha egyedi esetekben a törvényben vagy szerződésben előírt tárolási időszak hosszabb, különösen, ha az adatokat más célból kezelik.

 

5. Kapcsolat/kérdések

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Feldolgozzuk a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseit. A kérelem feldolgozásához és megválaszolásához kötelező a kötelező információként megjelölt cím- és telekommunikációs adatok közlése. Ezen adatok hiányában általában nem tudjuk megkötni Önnel a szerződést vagy teljesíteni Ön kérését.

A további adatok önkéntes megadása megkönnyíti számunkra az Ön megkeresésének feldolgozását. Általában a megkeresés megválaszolásától számított hat évig megőrizzük a megkeresésben lévő információkat, ha kereskedelmi vagy üzleti levélről van szó (Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 257. cikkének 4. bekezdése, GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja).

 

6. Információ a cookie-fájlokról

Weboldalunkon webanalízis technológiák kerülnek alkalmazásra adatok gyűjtésére és felhasználására marketing és optimalizációs célokra. Az egyértelműség érdekében itt szeretnénk elmagyarázni Önnek a cookie fájlok témáját. A cookie fájlok apró szöveges fájlok, amelyek a számítógépére kerülnek elmentésre. Ezeket az internetes böngészője felismerésének lehetővé tételére használják. Ezekből az adatokból álnéven jönnek létre a felhasználói profilok. Hacsak nem adta meg erre külön beleegyezését, ezeket az adatokat nem fogjuk felhasználni Ön személyének azonosítására, és nem egyesítjük az álnév viselőjének személyes adataival. Ebben az eljárásban az IP-címek csak anonim formában kerülnek felhasználásra. Ezeket az adatokat kizárólag ajánlatunk optimalizálására és ügyfeleink igényeire való szabására használjuk. Kifogásolhatja az álneves felhasználói profilok létrehozását, ha opt-out cookie fájlt állít be. Ezen kívül annak érdekében is használunk cookie fájlokat, hogy weboldalunk felhasználóbarát legyen. Ehhez információkat használunk a weboldalunk látogatása dátumáról és időtartamáról, valamint a látogató által megtekintett oldalakról. A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie fájlokat. Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az értesítse Önt a cookie fájlok beállításáról, vagy általában elutasítja vagy korlátozza a cookie fájlok beállítását. Ha deaktiválja vagy korlátozza a cookie fájlokat a böngészője használatával, akkor már nem fogja tudni használni a weboldalunk különböző funkcióit. A tárolt cookie fájlokat bármikor törölheti a webböngészője segítségével, akár automatikusan is.
Az alábbi linkek segítségével többet megtudhat erről a lehetőségről a legnépszerűbb böngészők esetében:

Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Ha nem hajt végre vagy nem hajtott végre különféle beállításokat, akkor a cookie fájlok, amelyek lehetővé teszik és biztosítják a szükséges technikai funkciókat, a böngésző bezárásáig az eszközön maradnak, a többi cookie fájl hosszabb ideig maradhat az eszközön.

 

7. Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái:

Rendszerint a következő személyes adatokat kezeljük:

 • Személyes adatok (keresztnév, vezetéknév, foglalkozás/iparág és összehasonlítható adatok)
 • elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám és összehasonlítható adatok)
 • ügyféltörténet

Szükség esetén nyilvános forrásokból (pl. Internet, média, sajtó, kereskedelmi és egyesületi nyilvántartások) dolgozunk fel személyes adatokat, és ha ezek szolgáltatásunk nyújtásához szükséges, akkor azokat a személyes adatokat, amelyeket jogszerűen szerzünk meg harmadik felektől (pl. címgyűjtőktől, hitelügynökségektől).

 

8. Személyes adatok feldolgozása a weboldalunkon

Az Ön személyes adatait társaságunkon belül továbbítjuk azok a részlegeknek, ahol ezekre az adatokra szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez illetve jogos érdekeink érvényesítéséhez van szükség.

Ezen kívül a következő irodák kaphatják meg az adatait:

 • az általunk alkalmazott rendelés feldolgozók (GDPR 28. cikke) különösen a következő területeken: informatikai szolgáltatások, logisztikai szolgáltatások, beszállítók, külső adatközpontok, kontrolling, könyvvizsgálati szolgáltatások, hitelintézetek, futárszolgálatok és logisztika
 • állami szervek és intézmények, egy jogi vagy hivatalos kötelezettség megléte mellett, amelynek kötelesek vagyunk információt szolgáltatni, jelentést készíteni vagy adatokat továbbítani, illetve az adatátadás közérdekű jelleggel bír
 • a 2.4. szakaszban említett célok hatálya alá tartozó szervek és intézmények (pl. hatóságok, hitelügynökségek, adósságbehajtók, ügyvédek, bíróságok, értékbecslők, csoporttársaságok és szervek, ellenőrző szervek, faktoráló cégek)
 • egyéb szervek, amelyek esetében Ön hozzájárult az adatátvitelhez (pl. kereskedők vagy üzleti partnerek)
 • Feladás, nyomon követés és cookie fájl szolgáltatók

A TEEKANNE GmbH úgynevezett szerver naplófájlokat dolgoz fel. Amikor meglátogatja weboldalunkat, webszerverünk rögzíti számítógépe domain nevét vagy IP-címét, a fájlnevet és a bekért URL-t, valamint a http válaszkódot és adott esetben a weboldalunkra utaló URL-t. Ez az eljárás technikailag szükséges a weboldalunk használatának lehetővé tételéhez. Ebben támogatnak minket a műszaki szolgáltatóink, akiket szerződéses feldolgozóként használunk. A fent említett adatok naplózásra és felhasználásra kerülnek annak érdekében, hogy megakadályozzuk a webszerverünk jogellenes használatát vagy a támadási kísérleteket (GDPR 6. cikkének 1 f bekezdése). Az adatok 6 hónap elteltével törlésre kerülnek.

Weboldalunk tartalmaz más webhelyekre vezető linkeket. A TEEKANNE nem felelős és nem vállal felelősséget adatvédelmi óvintézkedésekért és/vagy a weboldalak tartalmáért.

 

Hírlevél

Ha feliratkozik hírlevelünkre, elfogadja, hogy e-mailben rendszeresen tájékoztatjuk Önt a TEEKANNE GmbH aktuális ajánlatairól és nyereményjátékairól, valamint a teáról szóló érdekes tényekről, és felkérjük Önt felmérésekben való részvételre. Beleegyezését bármikor visszavonhatja. Amikor regisztrál a hírlevélre, rögzítjük az e-mail címét, címét és nevét a hírlevelünk személyre szabott elküldéséhez. Az Ön címadatait továbbítjuk szolgáltatóinknak, akiket szerződéses feldolgozóként alkalmazunk a hírlevél elküldéséhez. Megerősítő e-mailt is kap a beleegyezése megerősítésére (úgynevezett kettős opt-in eljárás). Adatait addig használjuk, amíg visszavonja beleegyezését.

 

E-mail-ben elküldött reklám

-mail-ben elküldött hirdetések segítségével tájékoztatjuk Önt termékeinkről és promócióinkról, mint pl. üzletünk versenyekről és eseményekről és/vagy különféle termékújságainkról keresztül (német reklámtörvény (UWG) 7. 2. bekezdésének 3. pontja). Az Ön beleegyezésének megszerzése során az úgynevezett kettős opt-in eljárást alkalmazzuk online, hogy elkerüljük e-mail üzeneteink küldését olyan emberek e-mail címére, akik nem kérték őket. Az Ön IP-címét dokumentációs célokból is rögzítjük és tároljuk. Ha regisztrációja vagy megrendelése során megadta nekünk e-mail címét, e-mailben tájékoztatjuk Önt olyan termékeinkről is, amelyek hasonlóak az Ön által vásárolt termékekhez. Természetesen bármikor kifogást emelhet telefonon az alapvető tarifák alapján (német reklámtörvény (UWG) 7. cikkének 3 bekezdése). A reklámcélokból gyűjtött adatait mindaddig tároljuk, amíg a hirdetési cél fennáll, vagy amíg meg nem kapjuk az Ön beleegyezésének visszavonását vagy az Ön kifogását az adatok reklámcélú feldolgozása ellen.

 

Információs anyag igénylése postai úton

Címadatokat gyűjtünk az információs anyagok postai úton történő elküldéséhez, de a személyes megcímzése csak azután adhatjuk meg, hogy Ön megadta a címét. A rendelések vagy regisztrációk adatait, valamint az Interneten kívül gyűjtött egyéb adatokat a törvény által megengedett mértékben kezeljük postai úton való reklámozáshoz és belső ügyfélelemzéseinkhez. Reklámelemzéseinket rendszeresen álnevesítés mellett teljesítjük.

 

YouTube videók

Weboldalunkon megtekinthet videókat a YouTube-on (a Google Inc. terméke, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok). A YouTube kibővített adatvédelmi módját („nocookie”) használjuk, hogy az Önöktől származó adatokat csak a YouTube-on keresztül gyűjtsük, ha a megfelelő klipre kattint. A klipekre kattintva hozzájárul az Önről gyűjtött adatok feldolgozásához a YouTube által. A felhasználási feltételeket a https://policies.google.com/privacy?hl=de oldalon találja meg.

 

Google Analytics

A weboldalunkon a Google Analytics webelemző funkciókat alkalmazzuk. A szolgáltató a Google Inc., címe: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. A Google Analytics úgynevezett cookie fájlokat használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyek a számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie fájlok által generált információk a webhely használatáról általában az Amerikai Egyesült Államokban található Google szerverre kerülnek továbbításra és ott lesznek tárolva. A Google Analytics cookie fájlok mentése a felhasználói viselkedés elemzéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kerül végrehajtásra. Ezeket az adatokat weboldalunk és hirdetéseink optimalizálására használjuk. A Google ezeket az információkat a felhasználói viselkedés értékelésére használja. A Google szerint az átvitt IP-címet nem kerül összevonásra egyéb Google-adatokkal.

Weboldalunkon aktiválva van az IP-címek névtelenítése. Az Ön IP-címét a Google lerövidíti az Európai Unióban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, mielőtt továbbítaná azt az Amerikai Egyesült Államokba. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják az Amerikai Egyesült Államokban található Google szerverre, majd ott rövidítik le. A személyes adatok továbbításának jogalapja az úgynevezett EU-USA Adatvédelmi Pajzs.

 

Google AdWords

A Google AdWords integrálva van a weboldalunkban. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket helyezzünk el a Google keresőmotorjának eredményeiben és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi számunkra, hogy előre meghatározzunk bizonyos kulcsszavakat, amelyekkel egy hirdetés csak akkor jelenik meg a Google keresőmotorjának eredményeiben, ha a felhasználó egy kulcsszóval kapcsolatos keresési eredményt hív fel a keresőmotorral. A Google hirdetési hálózatban a hirdetéseket a témához kapcsolódó webhelyekre osztják ki automatikus algoritmus alkalmazásával, illetve a korábban meghatározott kulcsszavak figyelembevételével. A Google AdWords szolgáltatásainak üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Amerikai Államok. A Google AdWords célja weboldalunk reklámozása az érdeklődés szempontjából releváns hirdetések megjelenítésével harmadik felek cégei webhelyein és a Google keresőmotorjának keresési eredményei között, valamint harmadik felek hirdetéseinek megjelenítésével weboldalunkon. Ha egy érintett személy egy Google-hirdetés útján jut el weboldalunkra, a Google egy konverziós cookie fájlt helyez el az érintett személy rendszerében. A konverziós cookie fájl harminc nap múlva elveszíti érvényességét, és nem használható fel az érintett személy azonosítására. A konverziós cookie fájlokat, amennyiben a cookie fájl még nem járt le, annak megállapítására használják fel, hogy bizonyos aloldalak, például az online bolt rendszerének kosara megjelenítésre kerülnek-e a weboldalunkon. A konverziós cookie fájlok segítségével mind mi, mind a Google meg tudjuk érteni, hogy az a személy, aki egy AdWords hirdetés révén érkezett a weboldalunkra, eladást generált-e, azaz teljesített egy vásárlást vagy félbeszakította azt. A konverziós cookie fájlok használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google felhasználja weboldalunk látogatási statisztikáinak összeállításához. Ezeket a látogatási statisztikákat viszont arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords-hirdetéseken keresztül hozzánk irányított felhasználók teljes számát, azaz az adott AdWords-hirdetés sikerének vagy sikertelenségének megállapításához, valamint az AdWords-hirdetéseink jövőbeli optimalizálásához. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információt a Google-tól, amely segítségével azonosítható az érintett személy. A konverziós cookie fájlokat személyes adatok, például az érintett személy által felkeresett webhelyek tárolására használják. Valahányszor meglátogatja weboldalunkat, a személyes adatok, beleértve az érintett személy által használt internetkapcsolat IP-címe, továbbításra kerül a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat továbbadhatja harmadik feleknek. Az érintett személy megakadályozhatja a cookie fájlok weboldalunk általi beállítását, amint az látható, a használt internetes böngésző megfelelő beállítása által, és így véglegesen ellenezheti a cookie fájlok beállítását. A használt internetes böngésző ilyen beállítása szintén megakadályozza a Google-t abban, hogy konverziós cookie fájlokat állítson be az érintett személy rendszerében. Ezen kívül a Google AdWords által már beállított cookie fájlok bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverek segítségével. Az érintettnek lehetősége van kifogást emelni az érdeklődésen alapuló Google-hirdetések ellen. Ehhez az érintett személynek fel kell hívnia a https://adssettings.google.de/anonymous linket az összes általa használt internetböngészőből, és ott meg kell tennie a kívánt beállításokat. További információk a Google adatvédelmi rendelkezéseiről a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ weboldalon találhatók.

 

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország („Google”) reCAPTCHA funkcióját is használjuk. Ezt a funkciót elsősorban annak megkülönböztetésére alkalmazzuk, hogy egy bevitelt természetes személy végez-e, vagy egy illetéktelen gépi vagy automatizált feldolgozásról van-e szó. A szolgáltatás magában foglalja az IP-cím és minden egyéb, a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges adat elküldését a Google-nak, és a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban, az internetes egyéni felelősség meghatározásában és a visszaélések és spam elkerülése céljából fennálló jogos érdekünk alapján történik. A Google reCAPTCHA használatakor személyes adatok továbbítására is sor kerülhet a Google LLC. amerikai egyesült államokbeli szervereire is.

Személyes adatok Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Google LLC. felé történő továbbítása esetén a Google LLC. tanúsítást szerzett az Egyesült Államok és az Európai Unió adatvédelmi megállapodása, az ún. „Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield)” szerint, amely garantálja az Európai Unióban alkalmazandó adatvédelmi szint betartását. A jelenlegi tanúsítvány itt tekinthető meg: https://www.privacyshield.gov/list

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információk és a Google adatvédelmi nyilatkozata a következő címen tekinthető meg: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

A Monotype webes betűtípusok integrálása

Az adott webhely a Monotype GmbH által biztosított, úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Amikor belép erre az oldalra, a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába a szövegek és betűtípusok megfelelő megjelenítéséhez. Erre a célra az Ön által használt böngészőnek csatlakoznia kell a Monotype GmbH szervereihez. Ennek eredményeként a Monotype GmbH megtudja, hogy weboldalunkat az Ön IP-címéről keresték fel. A Monotype GmbH internetes betűtípusok az online ajánlataink egységes és vonzó bemutatása érdekében kerülnek alkalmazásra. További információ a Monotype GmbH webes betűtípusairól a Monotype GmbH adatvédelmi nyilatkozatában található: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

Böngésző bővítmény

A böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását; szeretnénk azonban felhívni a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Azt is megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse a cookie fájl által generált és a webhely használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is), és hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza a következő link alatt elérhető böngésző bővítmény letöltése és telepítése által: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A következő linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics összegyűjtse adatait. Beállításra kerül egy opt-out cookie fájl, amely megakadályozza az adatgyűjtést a webhely jövőbeli látogatásaira vonatkozóan: A Google Analytics szolgáltatás deaktiválása.

A felhasználói adatok Google Analytics által történő kezeléséről további információt a Google adatvédelmi irányelveiben talál:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Közösségi média (itt: Facebook)

Az úgynevezett közösségi bővítmények, különösen a facebook.com közösségi hálózat „Tetszik“ gombja, felhasználhatók weboldalunkon. A Facebook.com weboldalt a Facebook Inc. üzemelteti, amelynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található (1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, Amerikai Egyesült Államok). Amikor meglátogat egy weboldalt, amely ilyen bővítményt tartalmaz, az Internet-böngészője (pl. Internet Explorer vagy Safari) közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A közösségi bővítmény használata jogos érdekünkön alapul. A felhasználói viselkedés elemzése céljából történő adatok továbbítása az Ön beleegyezésével történik. A Facebook az adatokat saját érdekei alapján használja fel. A bővítmény integrálásával a Facebook megkapja azt az információt, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat. Ha weboldalunk látogatása közben be van jelentkezve Facebook felhasználói fiókjába, a Facebook hozzárendelheti weboldalunk látogatását az Ön felhasználói fiókjához. Ha ezután interakcióba lép a közösségi bővítményekkel, például megnyomja a „Tetszik” gombot, vagy használja a „Továbbmondani”, „Megosztás” illetve „Megosztás barátokkal” funkciót, a vonatkozó információ továbbításra kerül a Facebookra, majd ott lesz tárolva. Még akkor is, ha Önnek nincs Facebook fiókja, fennáll annak a lehetősége, hogy a Facebook felismeri és elmenti az IP-címét. Információ az adatok Facebook által történő gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és beállítási lehetőségeiről a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában található (https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy). Ha Önnek van Facebook fiókja, és nem szeretné, hogy a Facebook az Ön felhasználói fiókjához hozzárendelhesse weboldalunk látogatását, akkor a weboldalunk felhívása előtt ki kell jelentkeznie a Facebook felhasználói fiókjából.

Jelenlegi Facebook-bejegyzésünk a kezdőoldalon és a „Hírek” oldalon is megjelenik. Erre a célra a megfelelő ezen a két oldalon közösségi bővítmények vannak integrálva. Amikor felkeresi a két oldal egyikét, böngészője megnyitja a kapcsolatot a Facebook-kal, és elküldi a fent említett adatokat a Facebook felé

 

Facebook Pixel

Az Ön beleegyezésével weboldalunkon használjuk a Facebook Inc. „Facebook pixeljét“ a 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Amerikai Egyesült Államok („Facebook“). Segítségével nyomon követhetjük a felhasználók cselekedeteit, miután ők megláttak egy Facebook-hirdetést vagy arra rákattintottak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a Facebook-hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokból. Az így összegyűjtött adatok névtelenek számunkra. Ez azt jelenti, hogy nem látjuk az egyes felhasználók személyes adatait. Ezeket az adatokat azonban a Facebook tárolja és dolgozza fel, amiről Önt a legjobb tudásunk szerint tájékoztatunk. A Facebook ezeket az adatokat hozzárendelheti az egyes Facebook-fiókokhoz, és felhasználhatja saját hirdetési céljaira, a Facebook adatvédelmi irányelveinek megfelelően: https://www.facebook.com/about/privacy/. A Facebook-fiókjában aktiválhatja vagy deaktiválhatja a Facebook-on belüli vagy azon kívüli hirdetéseket a Facebook és partnervállalatai számára: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Ilyen célokra cookie fájlok is tárolhatók a számítógépén.

Ezt a hozzájárulást csak 14 évnél idősebb felhasználók adhatják meg. Ha Ön ennél fiatalabb, javasoljuk, hogy kérjen tanácsot törvényes gondviselőjétől.

 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi esetekben (ideértve a profilalkotást is)

A GDPR 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatali eljárásokat csak hitelellenőrzések keretében alkalmazunk. Ha egyedi esetekben egyéb automatizált döntéshozatali folyamatokat alkalmazunk, erről külön tájékoztatjuk Önt, feltéve, hogy ezt jogszabály előírja.

 

Fizetőképesség ellenőrzése

Online megrendelések esetében automatizált hitelellenőrzést hajtunk végre a GDPR 22. cikkének 2. bekezdésével összhangban, amely szükséges az érintett és a felelős személyek közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez. A megrendelés keretében a TEEKANNE GmbH továbbítja az Ön személyes adatait a szerződéses partnereknek a személyazonosság és a fizetőképesség ellenőrzése valamit a fizetés feldolgozása céljából. Mivel az ügyfeleknek általában nemfizetés kockázatával járó fizetési lehetőségeket kínálunk (például számlával történő fizetés), jogos érdekünk, hogy megvédjük magunkat a fizetési mulasztásokkal szemben. Ezért az ügyfél fizetőképességét a fizetési mód megadása előtt ellenőrizzük.

Ha meg szeretné győződni arról, hogy az online megrendelését nem hajtjuk végre fizetőképesség ellenőrzésével, kérjük, válasszon az alábbi fizetési módok egyikéből: PayPal, Amazon Pay, Mastercard, Visa, előreutalás.

 

10. Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági óvintézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől illetve illetéktelen személyek általi hozzáféréstől, valamint hogy biztosítsuk jogai védelmét és az Európai Unió és a Németországi Szövetségi Köztársaság vonatkozó adatvédelmi szabályainak betartását. A meghozott intézkedések célja az adatok titkosságának és integritásának garantálása, valamint a rendszerek és szolgáltatások elérhetőségének és rugalmasságának biztosítása az adatok hosszú távú feldolgozása során. Továbbá fizikai vagy technikai események esetén az adatok rendelkezésre állásának illetve az azokhoz való hozzáférés gyors visszaállítását is szolgálják. Biztonsági intézkedéseink az adatok titkosítását is tartalmazzák. Az Ön által online megadott összes információt technikailag titkosításra kerülnek, és csak kerülnek továbbításra. Ez azt jelenti, hogy ezt az információt illetéktelen harmadik felek soha nem tekinthetik meg. Adatfeldolgozásunkat és biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technológiai fejlődésnek megfelelően. A TEEKANNE GmbH alkalmazottai írásban elkötelezték illetve el fogják magukat kötelezni a titoktartásra illetve a GDPR adatvédelmi követelményeinek betartására.

 

11. Az adatvédelmi nyilatkozat korrigálása

Az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre a tényleges körülményekhez és a jogi helyzethez igazítják. A módosítás magában foglalhatja a cél módosítását is.

Kérjük, ellenőrizze az adatvédelmi nyilatkozatot az webshopunk használata előtt, hogy naprakész információval rendelkezzen legyen minden változással vagy frissítéssel kapcsolatban.

 

B. Adatvédelmi információk a szállítók számára az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13., 14., 21. cikkei szerint

Webhelyünk látogatójaként nemcsak termékeinktől vár el magas színvonalú minőséget, hanem a személyes adatainak feldolgozásától is. Ezért a személyes adatokat a GDPR és a nemzeti adatvédelmi törvények előírásainak szigorú betartása mellett kezeljük, és csak akkor, ha ezt jogszabályi rendelkezés engedélyezi, vagy ha Ön ehhez előzőleg hozzájárult. A személyes adatok olyan adatok, amelyek az Ön azonosítására szolgál vagy szolgálhat.

 

1. Felelős szerv és adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok gyűjtéséért és feldolgozásáért felelős:
TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120.
5020 Salzburg
E-mail cím: office@teekanne.at

Ha bármilyen kérdése van adatvédelemmel vagy adatbiztonsággal kapcsolatban, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Bernd Fuhlert Úr
@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-mail cím: datenschutz@teekanne.de

Fontos számunkra, hogy az alábbi információk alapján bármikor megtudhatja, hogy a weboldalunk látogatása során mely személyes adatok kerülnek begyűjtésre és feldolgozásra.

 

2. Az adatvédelemhez való jogok és az elállási jog

Személyes adatait a GDPR, a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) és egyéb vonatkozó adatvédelmi előírások szerint kezeljük. Az egyes adatok feldolgozása és felhasználása a megállapodott vagy igényelt szolgáltatástól függ. Szerződési dokumentumaink, űrlapjaink, hozzájárulási nyilatkozataink és az Ön rendelkezésére bocsátott egyéb információk (így pl. a weboldalon vagy a szerződési feltételekben) további részleteket és kiegészítéseket tartalmaznak a feldolgozás céljaival kapcsolatban.

 

2.1. Hozzájárulás (GDPR 6. cikkének 1 a bekezdése)

Az Ön által megadott személyes adatok feldolgozásához megadott beleegyezése az említett adatkezelés jogalapját képezi.

 

2.2. Szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikkének 1 b bekezdése)

Személyes adatait azért kezeljük, hogy teljesíteni tudjuk az Önnel kötött szerződéseket, azaz különösen a megrendelések kezdeményezése és feldolgozása céljából. Ezen kívül az Ön személyes adatait a szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretein belüli intézkedések és tevékenységek végrehajtása céljából fogjuk feldolgozni.

 

2.3. Szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikkének 1 c bekezdése)

Az Ön személyes adatait akkor kezeljük, ha ez jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettségek következőkkel kapcsolatban állnak fent:

 • összehasonlítás az európai és nemzetközi terrorellenes listákkal
 • adóügyi ellenőrző és a jelentéstételi kötelezettségek teljesítése
 • adatok archiválása adatvédelem és adatbiztonság céljából
 • adóügyi és más hatóságok által végzett vizsgálat.

Ezen kívül a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára szükség lehet hatósági vagy bírósági intézkedések keretében bizonyítékok gyűjtése, büntetőeljárás vagy polgári jogi igények érvényesítése céljából.

 

2.4. Jogos érdekünk illetve harmadik felek jogos érdeke (GDPR 6. cikkének 1 f bekezdése)

Személyes adatait az érdekegyensúly alapján is felhasználhatjuk jogos érdekeink vagy harmadik felek védelme érdekében a következő célokra:

 • reklámozás vagy piackutatás, ha n nem tiltakozott adatai felhasználása ellen
 • információszerzés és adatcsere hitelügynökségekkel, amennyiben ezt szükségesnek tartjuk
 • adatok korlátozott tárolása, ha a törlés speciális típusú tárolás miatt nem vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítés mellett lehetséges
 • összehasonlítás az európai és nemzetközi terrorellenes listákkal, ha ez meghaladja a jogi kötelezettségeket
 • szolgáltatások és termékek, valamint a meglévő rendszerek és folyamatok továbbfejlesztése
 • belső szabályzatunk biztosítása és gyakorlása megfelelő intézkedések (pl. videomegfigyelés) meghozása révén.

 

2.5 Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga

Jogában áll bármikor kifogást emelni adatai kezelése ellen, törvényi előírások teljesülése mellett. Ha tiltakozik az adatainak reklámcélú feldolgozása ellen, vagy vissza kívánja vonni erre vonatkozó beleegyezését, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy a TEEKANNE GmbH-hoz. Adatait ezután a továbbiakban nem kezeljük a tiltakozás vagy a hozzájárulás visszavonása tárgyát képező célok érdekében. Ez vonatkozik az e rendelkezésen alapuló profilalkotásra is a GDPR 4. cikkének 4. bekezdése értelmében. Ez a tiltakozás benyújtásáig vagy a beleegyezés visszavonásáig nem érinti a feldolgozás jogszerűségét. Miután kifogásolta személyes adatainak reklámcélú feldolgozását vagy visszavonta a beleegyezését, az adatvédelmi törvény értelmében a német adatvédelmi felügyeleti hatóságok követelményeinek megfelelően kötelesek vagyunk az ehhez szükséges adatokat (név, cím, e-mail cím) a belső hirdetési feketelistánkra felvenni és – csak ebből a célból – véglegesen blokkolni (GDPR 21. cikkének 3. bekezdése, 17. cikkének 3b. bekezdése, 6. cikke 1 bekezdésének c) pontja). Ez biztosítja, hogy a reklámozással vagy a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos kifogásai tartósan betartásra kerülnek.

Továbbá, ha a törvényi követelmények teljesülnek, akkor Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • a tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke szerint
 • a korrekcióhoz való jog a GDPR 16. cikke szerint
 • a törléshez való jog a GDPR 17. cikke szerint
 • a feldolgozás korlátozásához való joga a GDPR 18. cikke szerint
 • az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint.

Ha szükséges, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az ott megadott kapcsolatfelvételi lehetőségek alatt (az elérhetőségeket lásd az 1. szakaszban). Végül

Továbbá jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikke). Esetünkben felelős felügyeleti hatóság:

Észak-Rajna-Vesztfália tartomány adatvédelmi és információszabadság-biztosa
Kavalleriestraße 2-4.
40213 Düsseldorf

 

3. Mik a kötelezően megadandó adatok vagy kötelező mezők?

Ha bizonyos adatmezőket kötelező mezőként jelölünk ki és/vagy csillaggal (*) jelölünk, akkor ezen adatok megadását törvény vagy szerződés írja elő, illetve ezekre az adatokra szükségünk van a szerződés megkötéséhez, a kívánt szolgáltatás vagy a megadott cél teljesítéséhez. Az adatok megadása természetesen a kötelező mezők esetében is az Ön döntése alapján történik. Az információk megadásának elmulasztása azt eredményezheti, hogy nem teljesítjük a szerződést, illetve nem tudjuk biztosítani a kért szolgáltatást, illetve nem tudjuk elérni a kitűzött célt.

 

4. Meddig őrizzük az adatait?

Ha szükséges, az üzleti kapcsolatunk időtartama alatt dolgozzuk fel személyes adatait. Ezen kívül különböző megőrzési és dokumentációs kötelezettségek vonatkoznak ránk, amelyek eltérőek lehetnek, többek között a Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) és az Adótörvénykönyv (AO) követelményei alapján. Az ott meghatározott tárolási vagy dokumentációs időszak legfeljebb tíz év lehet az üzleti kapcsolat vagy a szerződéskötést megelőző jogviszony megszűnését követően.

Végül a tárolási időszakot a törvényes elévülési idő szerint is értékeljük, amely például a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 195. és azt követő bekezdései szerint általában három év, de bizonyos esetekben akár harminc év is lehet.

A meghatározott tárolási időszakok ennek megfelelően meghosszabbíthatók, ha egyedi esetekben a törvényben vagy szerződésben előírt tárolási időszak hosszabb, különösen, ha az adatokat más célból kezelik.

 

5. Kapcsolat/kérdések

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Feldolgozzuk a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseit. A kérelem feldolgozásához és megválaszolásához kötelező a kötelező információként megjelölt cím- és telekommunikációs adatok közlése. Ezen adatok hiányában általában nem tudjuk megkötni Önnel a szerződést vagy teljesíteni Ön kérését.

A további adatok önkéntes megadása megkönnyíti számunkra az Ön megkeresésének feldolgozását. Általában a megkeresés megválaszolásától számított hat évig megőrizzük a megkeresésben lévő információkat, ha kereskedelmi vagy üzleti levélről van szó (Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 257. cikkének 4. bekezdése, GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja).

 

6. Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái:

Rendszerint a következő személyes adatokat kezeljük:

 • személyes adatok (keresztnév, vezetéknév, foglalkozás/iparág és összehasonlítható adatok)
 • elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám és összehasonlítható adatok)
 • Beszállítói előzmények

Szükség esetén nyilvános forrásokból (pl. Internet, média, sajtó, kereskedelmi és egyesületi nyilvántartások) dolgozunk fel személyes adatokat, és ha ezek szolgáltatásunk nyújtásához szükséges, akkor azokat a személyes adatokat, amelyeket jogszerűen szerzünk meg harmadik felektől (pl. címgyűjtőktől, hitelügynökségektől).

A TEEKANNE webhely más webhelyekre vezető linkeket tartalmaz. A TEEKANNE nem felelős és nem vállal felelősséget adatvédelmi óvintézkedésekért és/vagy a weboldalak tartalmáért.

 

7. A személyes adatok feldolgozása

Az Ön személyes adatait társaságunkon belül továbbítjuk azok a részlegeknek, ahol ezekre az adatokra szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez illetve jogos érdekeink érvényesítéséhez van szükség.

Ezen kívül a következő irodák kaphatják meg az adatait:

 • az általunk alkalmazott feldolgozók (GDPR 28. cikke), különösen a következő területeken: informatikai szolgáltatások, logisztikai szolgáltatások, beszállítók, külső adatközpontok, kontrolling, könyvvizsgálati szolgáltatások, hitelintézetek, futárszolgálatok és logisztika
 • állami szervek és intézmények, egy jogi vagy hivatalos kötelezettség megléte mellett, amelynek kötelesek vagyunk információt szolgáltatni, jelentést készíteni vagy adatokat továbbítani, illetve az adatátadás közérdekű jelleggel bír
 • a 2.4. szakaszban említett célok hatálya alá tartozó szervek és intézmények (pl. hatóságok, hitelügynökségek, adósságbehajtók, ügyvédek, bíróságok, értékbecslők, csoporttársaságok és szervek, ellenőrző szervek, faktoráló cégek)
 • egyéb szervek, amelyek esetében Ön hozzájárult az adatátvitelhez (pl. kereskedők vagy üzleti partnerek)

 

8. Automatizált döntéshozatal egyedi esetekben (ideértve a profilalkotást is)

A GDPR 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatali eljárásokat csak hitelellenőrzések keretében alkalmazunk. Ha egyedi esetekben egyéb automatizált döntéshozatali folyamatokat alkalmazunk, erről külön tájékoztatjuk Önt, feltéve, hogy ezt jogszabály előírja.

 

Fizetőképesség ellenőrzése

A cím és a fizetőképesség ellenőrzése céljából a TEEKANNE GmbH cím- és fizetőképességi adatokat szerez be a RatePAY GmbH-tól, beleértve azokat az adatokat is, amelyeket matematikai-statisztikai eljárások (pontozás) alapján határoztak meg. A RatePAY GmbH, székhelye: 10587 Berlin, Franklinstrasse 28-29. (a továbbiakban: RatePAY), kapcsolt online kiskereskedőinek többek között számla, részletfizetés, beszedési megbízás és előtörlesztés fizetési módokat bocsát rendelkezésre. A RatePAY-ről a következő weboldalon talál további információt: https://www.ratepay.com/.

 

9. Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági óvintézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől illetve illetéktelen személyek általi hozzáféréstől, valamint hogy biztosítsuk jogai védelmét és az Európai Unió és a Németországi Szövetségi Köztársaság vonatkozó adatvédelmi szabályainak betartását. A meghozott intézkedések célja az adatok titkosságának és integritásának garantálása, valamint a rendszerek és szolgáltatások elérhetőségének és rugalmasságának biztosítása az adatok hosszú távú feldolgozása során. Továbbá fizikai vagy technikai események esetén az adatok rendelkezésre állásának illetve az azokhoz való hozzáférés gyors visszaállítását is szolgálják. Biztonsági intézkedéseink az adatok titkosítását is tartalmazzák. Az Ön által online megadott összes információt technikailag titkosításra kerülnek, és csak kerülnek továbbításra. Ez azt jelenti, hogy ezt az információt illetéktelen harmadik felek soha nem tekinthetik meg. Adatfeldolgozásunkat és biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technológiai fejlődésnek megfelelően. A TEEKANNE GmbH alkalmazottai írásban elkötelezték illetve el fogják magukat kötelezni a titoktartásra illetve a GDPR adatvédelmi követelményeinek betartására.

 

10. Az adatvédelmi nyilatkozat korrigálása

Az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre a tényleges körülményekhez és a jogi helyzethez igazítják. A módosítás magában foglalhatja a cél módosítását is.

 

C. Adatvédelmi információk a pályázók számára az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13., 14., 21. cikkei szerint

Webhelyünk látogatójaként nemcsak termékeinktől vár el magas színvonalú minőséget, hanem a személyes adatainak feldolgozásától is. Ezért a személyes adatokat a GDPR és a nemzeti adatvédelmi törvények előírásainak szigorú betartása mellett kezeljük, és csak akkor, ha ezt jogszabályi rendelkezés engedélyezi, vagy ha Ön ehhez előzőleg hozzájárult. A személyes adatok olyan adatok, amelyek az Ön azonosítására szolgál vagy szolgálhat.

 

1. Felelős szerv és adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok gyűjtéséért és feldolgozásáért felelős:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120.
5020 Salzburg
E-mail cím: office@teekanne.at

Ha bármilyen kérdése van adatvédelemmel vagy adatbiztonsággal kapcsolatban, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Bernd Fuhlert Úr
@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-mail cím: datenschutz@teekanne.de

Fontos számunkra, hogy az alábbi információk alapján bármikor megtudhatja, hogy a weboldalunk látogatása során mely személyes adatok kerülnek begyűjtésre és feldolgozásra.

 

2. Az adatvédelemhez való jogok és az elállási jog

Személyes adatait a GDPR, a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) és egyéb vonatkozó adatvédelmi előírások szerint kezeljük. Az egyes adatok feldolgozása és felhasználása a megállapodott vagy igényelt szolgáltatástól függ. Szerződési dokumentumaink, űrlapjaink, hozzájárulási nyilatkozataink és az Ön rendelkezésére bocsátott egyéb információk (így pl. a weboldalon vagy a szerződési feltételekben) további részleteket és kiegészítéseket tartalmaznak a feldolgozás céljaival kapcsolatban.

 

2.1. Hozzájárulás (GDPR 6. cikkének 1 a bekezdése)

Az Ön által megadott személyes adatok feldolgozásához megadott beleegyezése az említett adatkezelés jogalapját képezi.

 

2.2. Szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikkének 1 b bekezdése)

Személyes adatait azért kezeljük, hogy teljesíteni tudjuk az Önnel kötött szerződéseket, azaz különösen a megrendelések kezdeményezése és feldolgozása céljából. Ezen kívül az Ön személyes adatait a szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretein belüli intézkedések és tevékenységek végrehajtása céljából fogjuk feldolgozni.

 

2.3. Szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikkének 1 c bekezdése)

Az Ön személyes adatait akkor kezeljük, ha ez jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettségek következőkkel kapcsolatban állnak fent:

 • összehasonlítás az európai és nemzetközi terrorellenes listákkal
 • adóügyi ellenőrző és a jelentéstételi kötelezettségek teljesítése
 • adatok archiválása adatvédelem és adatbiztonság céljából
 • adóügyi és más hatóságok által végzett vizsgálat.

Ezen kívül a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára szükség lehet hatósági vagy bírósági intézkedések keretében bizonyítékok gyűjtése, büntetőeljárás vagy polgári jogi igények érvényesítése céljából.

 

2.4. Jogos érdekünk illetve harmadik felek jogos érdeke (GDPR 6. cikkének 1 f bekezdése)

Személyes adatait az érdekegyensúly alapján is felhasználhatjuk jogos érdekeink vagy harmadik felek védelme érdekében a következő célokra:

 • reklámozás vagy piackutatás, ha n nem tiltakozott adatai felhasználása ellen
 • információszerzés és adatcsere hitelügynökségekkel, amennyiben ezt szükségesnek tartjuk
 • adatok korlátozott tárolása, ha a törlés speciális típusú tárolás miatt nem vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítés mellett lehetséges
 • összehasonlítás az európai és nemzetközi terrorellenes listákkal, ha ez meghaladja a jogi kötelezettségeket
 • szolgáltatások és termékek, valamint a meglévő rendszerek és folyamatok továbbfejlesztése
 • belső szabályzatunk biztosítása és gyakorlása megfelelő intézkedések (pl. videomegfigyelés) meghozása révén.

 

2.5 Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga

Jogában áll bármikor kifogást emelni adatai kezelése ellen, törvényi előírások teljesülése mellett. Ha tiltakozik az adatainak reklámcélú feldolgozása ellen, vagy vissza kívánja vonni erre vonatkozó beleegyezését, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy a TEEKANNE GmbH-hoz. Adatait ezután a továbbiakban nem kezeljük a tiltakozás vagy a hozzájárulás visszavonása tárgyát képező célok érdekében. Ez vonatkozik az e rendelkezésen alapuló profilalkotásra is a GDPR 4. cikkének 4. bekezdése értelmében. Ez a tiltakozás benyújtásáig vagy a beleegyezés visszavonásáig nem érinti a feldolgozás jogszerűségét. Miután kifogásolta személyes adatainak reklámcélú feldolgozását vagy visszavonta a beleegyezését, az adatvédelmi törvény értelmében a német adatvédelmi felügyeleti hatóságok követelményeinek megfelelően kötelesek vagyunk az ehhez szükséges adatokat (név, cím, e-mail cím) a belső hirdetési feketelistánkra felvenni és – csak ebből a célból – véglegesen blokkolni (GDPR 21. cikkének 3. bekezdése, 17. cikkének 3b. bekezdése, 6. cikke 1 bekezdésének c) pontja). Ez biztosítja, hogy a reklámozással vagy a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos kifogásai tartósan betartásra kerülnek.

Továbbá, ha a törvényi követelmények teljesülnek, akkor Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • a tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke szerint
 • a korrekcióhoz való jog a GDPR 16. cikke szerint
 • a törléshez való jog a GDPR 17. cikke szerint
 • a feldolgozás korlátozásához való joga a GDPR 18. cikke szerint
 • az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint.

Ha szükséges, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az ott megadott kapcsolatfelvételi lehetőségek alatt (az elérhetőségeket lásd az 1. szakaszban). Végül

Továbbá jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikke). Esetünkben felelős felügyeleti hatóság:

Osztrák adatvédelmi hatóság
Barichgasse 40-42.
1030 Bécs

Telefonszám: +43152152-0
E-mail cím: dsb@dsb.gv.at

 

3. Mik a kötelezően megadandó adatok vagy kötelező mezők?

Ha bizonyos adatmezőket kötelező mezőként jelölünk ki és/vagy csillaggal (*) jelölünk, akkor ezen adatok megadását törvény vagy szerződés írja elő, illetve ezekre az adatokra szükségünk van a szerződés megkötéséhez, a kívánt szolgáltatás vagy a megadott cél teljesítéséhez. Az adatok megadása természetesen a kötelező mezők esetében is az Ön döntése alapján történik. Az információk megadásának elmulasztása azt eredményezheti, hogy nem teljesítjük a szerződést, illetve nem tudjuk biztosítani a kért szolgáltatást, illetve nem tudjuk elérni a kitűzött célt.

 

4. Meddig őrizzük az adatait?

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően, amikor a felelős személy és a pályázó felvételi szerződést kötnek, a továbbított adatokat a munkaviszony fenntartása céljából tároljuk.

Ha a feldolgozásért felelős személy nem köt felvételi szerződés a pályázóval, a pályázás dokumentumai automatikusan törlésre kerülnek az elutasító határozat közlésétől számított hat hónapon belül, feltéve, hogy a törlés nem ütközik a feldolgozásért felelős személy egyéb jogos érdekeibe. Egy másik jogos érdek ebben az értelemben például az általános esélyegyenlőségi törvény (AGG) szerinti eljárásokban a bizonyítási teher.

 

5. Kapcsolat/kérdések

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Fel fogjuk dolgozni az adatait a kérdése feldolgozása érdekében. A kérelem feldolgozásához és megválaszolásához kötelező a kötelező információként megjelölt cím- és telekommunikációs adatok közlése. Ezen adatok hiányában általában nem tudjuk megkötni Önnel a szerződést vagy teljesíteni Ön kérését.

A további adatok önkéntes megadása megkönnyíti számunkra az Ön megkeresésének feldolgozását. Általában a megkeresés megválaszolásától számított hat évig megőrizzük a megkeresésben lévő információkat, ha kereskedelmi vagy üzleti levélről van szó (Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 257. cikkének 4. bekezdése, GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja).

 

6. Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái:

Rendszerint a következő személyes adatokat kezeljük:

 • személyes adatok (név, születési dátum, születési hely, állampolgárság, családi állapot, foglalkozás/iparág és összehasonlítható adatok)
 • elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám és összehasonlítható adatok)
 • minden pályázati dokumentum (például önéletrajz, bizonyítványok és hivatkozások)

Ha szükséges, nyilvános forrásokból (pl. Internet, média, sajtó, kereskedelmi és egyesületi nyilvántartások) származó személyes adatokat dolgozunk fel.

 

7. A személyes adatok feldolgozása

Az Ön személyes adatait társaságunkon belül továbbítjuk azok a részlegeknek, ahol ezekre az adatokra szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez illetve jogos érdekeink érvényesítéséhez van szükség.

Ezen kívül a következő irodák kaphatják meg az adatait:

 • az általunk alkalmazott rendelés feldolgozók (GDPR 28. cikke) különösen a következő területeken: informatikai szolgáltatások, logisztikai szolgáltatások, beszállítók, külső adatközpontok, kontrolling, könyvvizsgálati szolgáltatások, hitelintézetek, futárszolgálatok és logisztika
 • állami szervek és intézmények, egy jogi vagy hivatalos kötelezettség megléte mellett, amelynek kötelesek vagyunk információt szolgáltatni, jelentést készíteni vagy adatokat továbbítani, illetve az adatátadás közérdekű jelleggel bír
 • a 2.4. szakaszban említett célok hatálya alá tartozó szervek és intézmények (pl. hatóságok, hitelügynökségek, adósságbehajtók, ügyvédek, bíróságok, értékbecslők, csoporttársaságok és szervek, ellenőrző szervek, faktoráló cégek)

egyéb szervek, amelyek esetében Ön hozzájárult az adatátvitelhez (pl. kereskedők vagy üzleti partnerek)

 

8. Automatizált döntéshozatal egyedi esetekben (ideértve a profilalkotást is)?

A GDPR 22. cikkével összhangban az automatizált döntéshozatali eljárásokat csak a fizetőképesség ellenőrzések keretében alkalmazzuk; a pályázási folyamat keretében nem zajlik ellenőrzés. Ha egyedi esetekben egyéb automatizált döntéshozatali folyamatokat alkalmazunk, erről külön tájékoztatjuk Önt, feltéve, hogy ezt jogszabály előírja.

 

9. Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági óvintézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől illetve illetéktelen személyek á

Vanília-Rooibos karácsonyi süti

Karácsonyi klasszikus különleges módon elkészítve.

Nézze meg a receptet

Szerencse kis csészékben

A hihetetlenül ízletes eperkrémes cupcake-k örömet okoznak Önnek.

Nézze meg a receptet

TEEKANNE a facebook-on

Látogasson el facebook oldalunkra és fedezze fel a tea és a TEEKANNE érdekes ...

Fedezze fel a TEEKANNE-t a facebook-on.